Denne siden er en del av blogg.no-support Kontakt support  |  Infobloggen  |  Forsiden

hjelp.blogg.no
Gruppeblogger / magasinblogger

Hva er en gruppeblogg?

En gruppeblogg gjør det mulig for deg å samle innlegg og bloggere omkring et felleskap. Dette fellesskapet kan være knyttet til et tema eller til en vennegjeng, en felles sak eller en felles tilhørighet. Hva som helst egentlig. Poenget med gruppebloggen er at du kan invitere inn andre bloggere på blogg.no til å dele sine blogginnlegg til den. Du bestemmer selv hvem som blir med i gruppen, og du kan lett kontrollere hva som blir publisert på den. Start ditt eget magasin, en lokalavis, en fanklubb, et samlingssted for idrettslaget... mulighetene er uendelige.

Funksjoner i gruppeblogger:

 • Flere forfattere med egen byline
 • Lås et innlegg på toppen (sticky)
 • "Anbefalte artikler"
 • Egen toppliste for gruppen
 • Legg inn feeds fra andre nettsider i sidebaren
 • Gruppeeier har kontroll over hva som publiseres til gruppen
 • Medlemmene får sidevisningene og leserene for sine innlegg i egen statistikk

NB! Gruppeblogger er en ny tjeneste som er under utvikling, og som gjøres tilgjengelig som betafunksjon for brukere under testperioden. Funksjoner, layout og innstillinger vil når som helst kunne endres. Feil og bugs må påregnes.

Vi trenger hjelp til å finne alle feilene slik at vi kan fikse dem. Det er veldig fint om dere sender feilmeldinger, innspill, ønsker og øvrige kommentarer til hjelp@blogg.no.Hvordan opprette en gruppeblogg - trinn for trinn.

 1. Opprett en blogg på vanlig måte.
 2. Gå til "Innstillinger" (tannhjulet øverst til høyre) og velg "Blogg". Kryss av for "Gruppeblogg" for å gjøre bloggen om til en gruppeblogg / magasin.
 3. Velg menypunktet "Gruppeblogg" som kommer fram når bloggen er blitt en gruppeblogg. Her finner du gruppefunksjonene.
 4. Invitér medlemmer ved å skrive inn bloggadressen deres i feltet nederst på siden. Søknader fra bloggere som ønsker å bli med i gruppen vil komme fram i fanen "Forespørsler".
 5. Inne i arkivet ditt finner du fanen "Gruppeinnlegg". Her velger du om du vil godkjenne innlegg før de vises i gruppen, og du kan godkjenne enkeltinnlegg.Hvordan bli medlem i og poste til en gruppeblogg - trinn for trinn.

 1. Velg "Grupper" i toppmenyen din for å komme til gruppesiden. Her finner du oversikten over grupper du er medlem i. Velg fanen "Søk". Her kan du søke på bestemte grupper, bokstaver, eller trykk på søkeknappen uten å skrive noe for å få fram listen over alle eksisterende grupper.
 2. Trykk på "Forespørsel" for å sende en forespørsel om medlemsskap til gruppeeieren. Når du er godkjent som medlem vil gruppen vises i gruppeoversikten din.
 3. For å poste et innlegg til en gruppe velger du fanen "Grupper" nederst i innlegg. Velg gruppen(e) du vil sende innlegget til, og trykk på "Lagre og publiser".
 4. For å trekke tilbake et innlegg fjerner du gruppen fra feltet ved å trykke på det lille krysset ved gruppenavnet.Noen tips før du setter i gang...

 • Det følger en del arbeid med det å drive en gruppeblogg eller et magasin. Søknader må administreres og innlegg modereres. En gruppeeier må ha tid til å vedlikeholde gruppen sin.
 • Gruppeblogger kan ikke poste innlegg til andre gruppeblogger. Vi anbefaler at du ikke gjør din vanlige/private blogg til en gruppeblogg, men i stedet oppretter en ny blogg for gruppen/magasinet ditt.
 • Gruppeblogger med bare ett eller to medlemmer kan fort bli kjedelig. Slå deg heller sammen med andre som allerede har en aktiv gruppe, eller invitér inn flere som har interesse for samme tema.Hvordan opprette en gruppeblogg?

Etter at du har opprettet en blogg på vanlig måte kan du gjøre denne om til en gruppeblogg. Inne på "Innstillinger" (tannhjulet) >> "Blogg" finner du valget for å gjøre en vanlig blogg om til en gruppeblogg:Deretter finner du innstillingene under det nye menypunktet "Gruppeblogg". Her kan du invitere medlemmer, legge inn feeds og anbefalte innlegg, og du kan velge om et bestemt innlegg skal være låst på toppen av gruppebloggen (sticky).

Moderere / godkjenne innlegg

Gruppebloggeieren er ansvarlig for alt innhold i gruppebloggen, også kommentarer på egne innlegg og innhold levert av gruppens medlemmer, og skal føre løpende tilsyn og foreta nødvendig moderering. Det gjelder også for innhold fra 3. part, med unntak av annonser lagt inn av blogg.no.

Gruppeblogger er for øvrig underlagt de samme reglene som for vanlige blogger. Reglene for innhold finner du her: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html#innhold.

Når medlemmene sender inn innlegg kan du velge om du vil slippe alle innsendte innlegg gjennom automatisk, eller om du vil se på og godkjenne hvert innlegg før det postes til gruppen. Verktøyene for dette finner du inne på "Arkiv" under fanen, "Gruppeinnlegg". Klikk på innleggstittelen for å lese innlegget i rammen til høyre.
Sletting og eierskifte

Sletting av gruppeblogger: Inaktive gruppeblogger (når eieren ikke har postet noe på 12 mnd) vil automatisk bli lagt i slettekøen. Bloggeier vil da få et varsel om dette i god tid før sletting iverksettes og kan logge inn og poste et innlegg for å avbryte sletting. Varsel sendes til den registrerte e-postadressen.

Overføring på forespørsel: Aktive gruppeblogger der gruppebloggeier ikke har vært logget inn på 3 mnd, og gruppen trenger moderering, kan søkes om å bli overtatt av aktive gruppemedlemmer. Søknaden må være begrunnet. Det må da sendes søknad til blogg.no, som forsøker å kontakte gruppebloggeieren. Oppnås det ikke kontakt med eieren etter minimum to forsøk kan gruppen overføres.

Gruppebloggeier kan selv overlate en gruppe til en annen person, som da blir ny gruppebloggeier.Hvordan poste til en gruppe?

For å kunne poste til en gruppe må du først være medlem i en gruppe. Du kan søke om å få bli medlem i grupper, eller gruppeeier kan ha invitert deg til sin gruppe. Grupper du er medlem i finner du i gruppeoversikten.Nederst i innleggsredigering vil du finne et felt der du kan velge hvilke av gruppene dine innlegget ditt skal sendes til, og se hvilke grupper innlegget vises i. Klikk i ruten for å få opp listen over grupper du er medlem i. For å fjerne et delt innlegg fra en gruppe trykker du på det lille krysset ved gruppenavnet.

Design på gruppeblogger

For øyeblikket finnes det to typer design (i 5 farger) som kan velges inne på "Design" >> "Velg design". Flere vil bli lagt til etter hvert. De som ønsker det kan utforme egne designmaler.
Tags og variabler for gruppeblogger

Her er en liste over nye tags og variabler for gruppebloggene. Se også øvrige tags og variabler her

Tagliste

Scripts (legges i <head> - denne styrer feedlisten)

<script src="https://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
google.load('feeds', '1');
</script>

Entrylist
<tag:entrylist limit="20" offset="0" maxchars="200" sticky="exclude" type="mixed">

Variabler:
limit = antall innlegg som skal listes
offset = startinnlegget (0 er det nyeste innlegget)
maxchars = antall tegn i ingressen
sticky = only|exclude (vis bare sticky eller vis alle unntatt sticky) Dersom sticky = only vil det nyeste innlegget bli vist når det ikke finnes et sticky innlegg.
type = blog|member|mixed

blog = vis bare innlegg skrevet fra gruppebloggen
member = vis bare innlegg fra medlemmer
mixed = vis alle innlegg

Bilde - denne er ikke ny, men vi tar den med her likevel...

${FirstImage} viser det første bildet i et innlegg

<tag:if test="${FirstImage != ''}">
<img src="${FirstImage}" />
</tag:if>

Forfatter

${EntryAuthor} viser forfatter

Eksempel
Skrevet av ${EntryAuthor} = "Skrevet av superbloggeren"

Medlemmer

<tag:if test="${HasMembers == 'true'}">
<ul>
<tag:memberlist type="member" sort="activity" limit=50>
<li>
<a href="${MemberBlogURL}">${MemberImage} ${MemberBlogName}</a>
</li>
</tag:memberlist>
</ul>
</tag:if>

Variabler
sort = visitors|activity - Sortérer listen etter antall lesere eller aktivitet.

Antall medlemmer

${totalGroupMember} viser antall medlemmer i gruppen.

Anbefalte artikler

<tag:if test="${HasFavArticleList == 'true'}">
<ul>
<tag:favoritelist limit=10>
<li>
<a href="${favoriteArticleLink}">${favoriteArticleTitle}</a>
</li>
</tag:favoritelist>
</ul>
</tag:if>

Feeds

Denne laster inn feeds. Den trenger javascriptet nevnt lenger opp for å fungere.

<tag:if test="${HasFeedList == 'true'}">
<tag:externalfeeds>
<h5 class="caption">${feedTitle}</h5>
<div id="${feedTitle}">
<ul id="rssFeed_${feedIndex}"></ul>
<script type="text/javascript">
var feed = new google.feeds.Feed("${feedLink}");
feed.setNumEntries(${feedLimit});
feed.setResultFormat(google.feeds.Feed.MIXED_FORMAT);
feed.load(function (result) {
$(rssFeed_${feedIndex}).empty();
if (!result.error) {
$.each(result.feed.entries, function (index, element) {
$("#rssFeed_${feedIndex}").append('<li class="rssRow "><a href="' + element.link + '" target="_blank" >' + element.title + '</a>' + '</li>');
});
}
});
</script>
</div>
</tag:externalfeeds>
</tag:if>

Noen nyttige tips og fakta

 • Forsøk å bruke så få entrylists som mulig på en side. Bruk nth-child dersom du trenger å formatere mange innlegg individuelt. (Les mer)
 • Dersom du bruker en entrylist på topp for sticky vil denne vise nyeste innlegg når det ikke finnes en sticky. Da vil neste entrylist automatisk hoppe over det første innlegget. Entrylist #2 må altså ha offset=0 ellers vil du miste det nest nyeste innlegget når det ikke finnes en sticky.
 • Kategorier vil ikke liste innlegg fra medlemmer. Arkiv vil liste innlegg fra medlemmer dersom entrylist er satt til mixed eller member.